Aygaz

Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için “Bilgi Değirmeni” seminerlerini vermeye başladı. AÇEV desteğiyle verdiği seminerlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çocukluktan erişkin döneme kadar yaşanmış örnekler üzerinden anlatıldı. Şirkette gerçekleştirilecek diğer seminerler, Aygaz’ın konu özelinde eğitim almış gönüllüleri eğitmenleri tarafından verilmeye devam ediliyor.