Divan

Divan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için “Bilgi Değirmeni” seminerlerini vermeye başladı. Şirketinde hem mavi hem beyaz yakaya ulaşan Divan’ın AÇEV desteğiyle verdiği verimli seminerlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çocukluktan erişkin döneme kadar yaşanmış örnekler üzerinden anlatıldı. Şirkette gerçekleştirilecek diğer seminerler, Divan’ın konu özelinde eğitim almış gönüllüleri eğitmenleri tarafından verilecektir.