Samsun Arçelik Bayii ve Ülkem İçin Gönüllü Elçisi Rüştü Araboğlu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) işbirliğinde gerçekleştirilen “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” seminerleri Samsun’da devam etti. Seminerlere

Koç Topluluğu bayilerinin yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. 

Koç Topluluğu’ndan 80 bayinin katıldığı seminerler, Arçelik Bayii ve Ülkem İçin Gönüllü Elçisi Rüştü Araboğlu’nun organizasyonunda Samsun Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlendi. Koç Topluluğu Bayilerinin yanı sıra seminerlere 250 öğrenci ve 100’e yakın emniyet mensubu ile de bir araya gelindi.

Koç Topluluğu Gönüllü Şirket Eğitmeni ile TAP Vakfı yöneticileri tarafından verilen seminerlerde katılımcılara “Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını ilişkilerime ve gündelik yaşamıma taşıyarak eşitlikçi bir ortamın oluşumuna bireysel seviyede nasıl katkı sağlayabilirim” sorusuna cevap verecek bir içerik sunuldu. Uygulamalarla da desteklenen seminerlerde toplumsal cinsiyet kavramının ne olduğuna, hangi kalıp yargılardan beslendiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Seminerlerde evdeki işlerin yeniden paylaşımından, çocuk yetiştirme sorumluluğunun eşit üstlenilmesine, kadınların karar alma mekanizmalarında daha çok yer almasını sağlayacak oluşumların desteklenmesine uzanan somut öneriler paylaşılıyor.