Bayi Uygulamaları

Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 yılındaki odağı olan toplumsal cinsiyet eşitliği projesi özelinde bayi ayağında üçlü bir yaklaşım benimsendi.

İlk yaklaşım, Koç Topluluğu bayileri aracılığıyla kamuoyunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusundaki bilinci artırmak üzere ilin ihtiyacına yönelik olarak belirlenen hedef kitle için seminerler verilmesidir. Hedef kitlelere düzenlenecek seminerler, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) eğitmenleri tarafından, Koç bayilerine düzenlenecek seminerler ise Koç Topluluğu Şirketleri Ülkem İçin gönüllüleri tarafından verilecektir.

İkinci yaklaşım olarak yerelde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda gönüllü bayilerin sözcü konuma gelebilmeleri için temel eğitimlerden geçmelerinin ardından, yerel sorunlara çözümleri nasıl geliştireceği, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda paydaş katılımını nasıl artıracağı gibi konularda savunuculuk yapmasıdır.

Üçüncü yaklaşım olarak, Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ile işbirliği içinde Ülkem İçin Elçileri olan Koç Topluluğu bayilerinin, illerindeki kadın konularında zayıf olduğu alanlarda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak projeler hayata geçirmesidir.

Bu doğrultuda, Ülkem İçin Elçileri aracılığıyla TAPV işbirliğiyle illerde seminerler düzenlemek üzere harekete geçilmiştir.