Şirket Uygulamaları

Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 yılları arasındaki odağı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmak ve bu konudaki duyarlılığı artırarak bu bilinci yerleştirecek uygulamalara ilham vermektir. Şirketlerimizde, takip edilen adımlar şu şekildedir: 

•Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bayilere, çalışanlara ve yöneticilere verilecek seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda algı değişikliği yaratmak,
•Koç Topluluğu Eşitlik İlkeleri ve Uygulama Prensiplerinin hayata geçirilmesi;
•Projenin etkisini artıracak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaratıcı kurumsal sorumluluk önerileri/ uygulamaları geliştirilmesi;
•Koç Topluluğu şirketlerine ait kuruluşların toplumsal cinsiyet duyarlı iletişimi (iş ilanı, reklam, medya çalışmaları vb.) benimsemesi;
•Sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin desteklenmesi.