Yönetim Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanımız Merhum Mustafa V. Koç'un, Mayıs 2015 tarihinde "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" Projemizin başlangıcında verdiği mesajdır.

Sevgi ve Saygıyla anıyoruz.
 

Çalışanlarımız, bayilerimiz ve ailelerimiz tarafından sahiplenilerek her geçen gün etki alanını genişleten ve Türkiye’nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen “Ülkem İçin” Projemizle 2006 yılından bu yana katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Çalışan ve bayi sayısı ile ülkemizin en büyük ailesi olan Koç Topluluğu ailesinin üyelerinin her geçen gün daha yerleşmiş bir sosyal sorumluluk inancına sahip bireyler olması ülkemizdeki sosyal konulara duyarlılığın artmasında önemli bir rol oynamaktadır. 


Sahip çıkmak, sorumluluk hissetmek ve katılımcı olmak, “Ülkem İçin” Projesi’nin özünü oluşturmaktadır. Bir ülkenin kalkınması için kurumların ve özel sektörün, toplumsal sorunlara karşı bilinçli ve destekçi olmaları son derece önemlidir. Ancak daha da önemlisi, bireylerin bu sorunlara sahip çıkması, sorgulaması, katılımcı olmasıdır. Projemizin 8 yıllık sürecinde bu katılımcılığı sağlayarak çok başarılı sonuçlar elde ettik.

Projemizin ilk iki yılında, Türkiye’nin her yöresinde ayrı ayrı tespit edilen sorunlara yerel çözümler getiren 387 farklı proje gerçekleştirdik. 2008 yılında ise tek bir konuya odaklanarak, 7 bölgemizde, 1 milyon 84 bin fidan diktik. 2009 yılında ise projenin devamı olarak, ilköğretim okulu öğrencilerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, TEMA ile işbirliği içinde, 81 ilimizde çevre eğitimleri vererek 18 bini aşkın “Dünyayı Kurtaran Çocuk” kazandık.

2010 - 2011 yıllarında ise kan bağışının insan hayatı için önemi konusunda farkındalık yaratarak, gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasını amaçladık ve Türk Kızılayı ile birlikte "Ülkem İçin Kan Veriyorum" kampanyalarını düzenledik. 30 Mayıs 2012 itibarıyla 83.579 ünite kan bağışında bulunarak bir kurum tarafından Kızılay’a bağışlanan en yüksek kan stoğunu kazandırdık. Bir ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünürsek yaklaşık 250.000'in üzerinde kişinin hayatına dokunmuş olduk.

Ne mutlu ki, bu çalışmalarımız ödüllerle onurlandırıldı. Bunlardan ilki, Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin "En Başarılı Gönüllülük Programı" ödülü. Diğeri ise, kan bağışı kazanım kampanyaları ile TÜHİD'in 10. Altın Pusula ödüllerinde sağlık kategorisinde "En Başarılı Sosyal Sorumluluk Uygulaması" ödülüdür.

Ülkem İçin projemizin 2012 – 2015 yıllarındaki temasını ise, “Engel Tanımıyorum” oluşturdu. Bu proje ile engelli bireylerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarla rol model olmayı ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını amaçladık. Bu doğrultuda proje boyunca, şirketlerimizde “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimleri kapsamında 103.482 kişide farkındalık yaratıldı. Projenin ilk yılında yaratılan algı değişikliğinin sonuçları projenin ikinci ve üçüncü yılında iş yapış biçimlerine yansımasıyla pekişti.

Şimdi ise önümüzde yepyeni bir alan var. Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 yılı temasını “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak belirledik. Yapılan birçok araştırma, bu önyargılar ile mücadele edilmesi ve kadınla erkeklerin eşit konuma gelmesi durumunda, toplumlara ekonomik ve sosyal olarak büyük fayda sağlayacağını gösteriyor.

Koç Topluluğu olarak biz, “Ülkem İçin” Projemizin yeni döneminde bu tema ile öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmayı, ikinci olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı artırarak bu bilinci yerleştirecek uygulamalara ilham vermeyi amaçlıyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa V. Koç